Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Ekspertyzy i analizy akustyczne wykonujemy przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego oprogramowania Sound Plan.

Celem wykonania analiz może być:

 • wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego;
 • wyznaczanie map przekroczeń wartości dopuszczalnych (mapy różnicowe);
 • identyfikacja najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska wraz z określeniem docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie;
 • opracowanie planów strategicznych ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego;
 • sporządzenie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o pozwolenie zintegrowane;
 • sporządzenie raportu oddziaływania nowo projektowanej inwestycji na środowisko akustyczne;
  sporządzenie przeglądów ekologicznych.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów poszerzyliśmy ofertę o analizy akustyczne środowiska pracy (wnętrz hal przemysłowych). Wynikiem ekspertyz są między innymi:

 • wartości poziomów dźwięku na stanowiskach pracy oraz w siatce punktów (w pasmach tercjowych i/lub oktawowych);
 • izolinie równego poziomu hałasu wewnątrz hal;
 • zasięg ponadnormatywnego oddziaływania maszyn i urządzeń wewnątrz hal;
 • wyznaczanie wskaźników propagacji dźwięku DLf i DL2 opisujących jakoś akustyczną pomieszczeń;
 • szacowanie efektywności projektowanych adaptacji akustycznych.
Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Analizy akustyczne