Pomiary zawartości cząstek stałych w sprężonym powietrzu

Pomiary zawartości cząstek stałych w sprężonym powietrzu

Pomiar zawartości cząstek stałych w gazach sprężonych wg ISO 8573-1 w przedziale 0,1 um do 5,0 um.

Pomiar wykonywany laserowym licznikiem cząstek wraz z osprzętem. Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP), BRC Food, klasyfikacja sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1.

Pomiary zawartości cząstek stałych w sprężonym powietrzu - Badania czystości powietrza

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych