Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary wydajności wentylacji

Pomiary wydajności strumienia powietrza w kanałach wentylacyjnych, na elementach końcowych.

Określanie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach. Pomiar wykonywany zgodnie z metodą – EN ISO 14644-3 punkt B.1.

Pomiary wydajności wentylacji

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych