Nadzór przyrodniczy nad wycinkami drzew i krzewów

Nadzór przyrodniczy nad wycinkami drzew i krzewów

Ekolab Sp. z o. o., dzięki współpracy z naukowcami z dziedziny geobotaniki, terologii, herpetologii, ornitologii, czy też chiropterologii, może skutecznie prowadzić nadzór przyrodniczy nad każdym rodzajem prac terenowych związanych z realizacją inwestycji. Nasza opinia jest respektowana przez odpowiednie organy zajmujące się ochroną środowiska, co sprawia, iż możemy zapewnić inwestorowi odpowiednią opiekę przyrodniczą podczas prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów, gniazd, zbiorników wodnych, czy też prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na występującą w danym miejscu faunę i florę. Wskazujemy klientom, jak prowadzić wymienione działania w sposób, który nie zaszkodzi środowisku i będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Dzięki takiemu podejściu budujemy zaufanie między stronami postępowań w których uczestniczymy.

Nadzór przyrodniczy nad wycinkami drzew i krzewów