Analizy akustyczne dróg linii kolejowych i tramwajowych

Analizy akustyczne dróg linii kolejowych i tramwajowych

Analizy oddziaływania akustycznego na potrzeby ocen środowiskowych wymaganych w procesie inwestycyjnym dla dróg, linii kolejowych i tramwajowych.

Akredytowane pomiary hałasu komunikacyjnego.

Analizy akustyczne dróg linii kolejowych i tramwajowych

Analizy akustyczne