EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary natężenia oraz równomierności oświetlenia

Pomiary natężenia oraz równomierności oświetlenia

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-83/E-04040.03 oraz procedurą EKOLAB/H/PB–11 wydanie 1 z dnia 01.07.2019 r..

Pomiary środowiska pracy (BHP)