Laboratorium ochrony środowiska - BHP - Badania i konsulting

EKOLAB - laboratorium ochrony środowiska

Badania laboratoryjne to procesy polegające na analizowaniu próbek materiałów i substancji, aby określić ich właściwości. Te badania wykorzystują różne metody i techniki, takie jak spektroskopia, chromatografia i mikroskopia elektronowa.

Usługi pomiarowe i analityczne z kolei zajmują się dokonywaniem pomiarów i analiz różnego rodzaju parametrów, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, itp. Te usługi są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, żywnościowy i wiele innych.

W obu przypadkach ważne jest, aby badania i pomiary były wykonywane z najwyższą precyzją i dokładnością, ponieważ wyniki tego typu działań mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych i naukowych.

Doradztwo środowiskowe to usługa oferowana  przedsiębiorstwom i innym organizacjom w zarządzaniu ich oddziaływaniem na środowisko. Doradcy środowiskowi zajmują się identyfikacją potencjalnych zagrożeń i ryzyka dla środowiska, a także pomagają w opracowywaniu rozwiązań, które pozwolą na zminimalizowanie tych zagrożeń.

Usługi te obejmują doradztwo dotyczące przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, a także pomoc w opracowywaniu strategii i planów działania, które pozwolą na osiągnięcie celów dotyczących ochrony środowiska.

Doradztwo środowiskowe jest ważne, ponieważ pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom w zrozumieniu i zarządzaniu ich wpływem na środowisko.

Obsługa formalno-prawna przedsiębiorstw to usługa świadczona z zakresu prawa środowiskowego, która pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu ich wpływem na środowisko. Ta obsługa obejmuje szereg działań, takich jak rejestracja i zgłaszanie zmian w procesie zarządzania odpadami oraz wszelką szkodliwą działalnością wpływają na środowisko.

Obsługa formalno-prawna jest ważna, ponieważ pomaga przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności zgodnie z aktualnymi wymogami środowiskowymi, a co za tym idzie zgodnie z prawe. Usługa ta pomaga również w uniknięciu drastycznych kar związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

 

JAK DZIAŁAMY

EKOLAB - jak działamy - nasze usługi

NASZE LOKALIZACJE

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

EKOLAB sp. z o.o.

Siedziba główna

Oddział Szczecin

Oddział Wrocław
Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy we Wrocławiu

Mapa odziałów - Ekolab
EKOLAB - AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Dołącz do naszego zespołu

Jeżeli chcesz zdobywać wiedzę pod okiem doświadczonych pracowników oraz dzielić się swoimi umiejętnościami, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi ofertami pracy.
Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska: