Wizualizacje przepływu powietrza w komorach laminarnych

Wizualizacje przepływu powietrza w komorach laminarnych

Wykonujemy tzw. testy dymne w pomieszczeniach czystych, komorach laminarnych/izolatorach, w celu wykazania kierunku przepływu powietrza, wizualizacji martwych stref, potwierdzenia laminarności przepływu powietrza.

Testy wykonujemy zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.

Wizualizacje przepływu powietrza w komorach laminarnych

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych