EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary poziomu hałasu

Pomiary poziomu hałasu

W zakresie usług pomiarowych oferujemy Państwu:

  • pomiary hałasu przemysłowego;
  • pomiary hałasu dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych;
  • pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach;
  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych;
    pomiary hałasu w pasmach tercjowych oraz oktawowych;
  • pomiary czasu pogłosu (wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania);
  • pomiary poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń;
  • analizy akustyczne zakładów przemysłowych oraz pomieszczeń.

Pomiary i analizy akustyczne