Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości wody[D6] przeznaczonych do spożycia pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

Pobieramy próbki zarówno na potrzeby badań bakteriologicznych jak i fizykochemicznych.

Zapewniamy sposób pobierania spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989 [PDF]).
Jako laboratorium posiadamy zarówno akredytację w zakresie pobierania próbek wody do spożycia oraz wszyscy nasi próbkobiorcy posiadają uprawnienia nadane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Nasze laboratorium oczywiście uzyskało decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącą zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów i metod badawczych określonych w załączniku do decyzji, który to załącznik stanowi jej integralną część.

  • Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu [PDF]


W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia

Pobieranie próbek i badania terenowe