EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Pomiary według normy PN-87/B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

Zakres pomiarowy 22 dB – 130 dB.

Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku: Svan 912, Svan 945, SVAN 955 x 2, DSA-50 x 2;
  • dalmierz laserowy Leica Disto.

Pomiary i analizy akustyczne