Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach - pomiary natężenia dźwięku

Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach - pomiary natężenia dźwięku

Pomiary według normy PN-87/B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

Zakres pomiarowy 22 dB – 130 dB.

Wyposażenie pomiarowe:

 • mierniki poziomu dźwięku: Svan 912, Svan 945, SVAN 955 x 2, DSA-50 x 2;
 • dalmierz laserowy Leica Disto.

Definicja natężenia dźwięku

Natężenie dźwięku to fizyczna wielkość charakteryzująca siłę fali dźwiękowej, którą odbieramy za pomocą ucha. Jest to ilość energii przewodzonej przez falę dźwiękową w jednostce czasu na jednostkę powierzchni, mierzona w watach na metr kwadratowy (W/m²). Natężenie dźwięku jest jednym z czynników, które wpływają na poziom hałasu, który może być szkodliwy dla zdrowia i otoczenia. W praktyce, natężenie dźwięku mierzony jest za pomocą specjalnych przyrządów, takich jak mierniki dźwięku. Skala pomiarowa dla natężenia dźwięku oparta jest na skali decybelowej.

Pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach - badania akustyczne - pomiary głośności - Pomiary poziomu dźwięku w pomieszczeniach - pomiary natężenia dźwięku

Przykłady zastosowania pomiarów natężenia dźwięku

Pomiary natężenia dźwięku mają szerokie zastosowanie i są stosowane w wielu dziedzinach życia. Oto kilka przykładów:

 1. Przemysł: W przemyśle pomiary natężenia dźwięku są stosowane w celu monitorowania poziomu hałasu w miejscach pracy, takich jak fabryki, zakłady produkcyjne czy kopalnie. Pomiar natężenia dźwięku pozwala ocenić, czy pracownicy są narażeni na niebezpieczne poziomy hałasu, a także pomaga w identyfikacji źródeł hałasu i podejmowaniu działań mających na celu jego ograniczenie.

 2. Budownictwo: Pomiary natężenia dźwięku są wykorzystywane w budownictwie do oceny poziomu hałasu generowanego przez różne maszyny budowlane, takie jak wiertarki, młoty pneumatyczne czy spycharki. Pomiar natężenia dźwięku pomaga w zapobieganiu uciążliwemu hałasowi i minimalizowaniu wpływu prac budowlanych na otoczenie.

 3. Ochrona środowiska: Pomiary natężenia dźwięku są stosowane w celu oceny poziomu hałasu w środowisku naturalnym i miejskim, takim jak autostrady, lotniska czy miejsca rozrywki. Pomiar natężenia dźwięku pozwala ocenić, czy poziom hałasu jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz pomaga w identyfikacji źródeł hałasu i podejmowaniu działań mających na celu jego ograniczenie.

 4. Medycyna: Pomiary natężenia dźwięku są stosowane w diagnostyce medycznej, np. w badaniach ultrasonograficznych. Pomiar natężenia dźwięku pozwala lekarzom na ocenę ilości i jakości przekazywanych przez ciało fal ultradźwiękowych, co jest istotne w diagnostyce chorób.

 5. Sztuka: Pomiary natężenia dźwięku są stosowane w celu oceny poziomu hałasu generowanego przez różne wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty, spektakle czy wystawy. Pomiar natężenia dźwięku pozwala organizatorom na dostosowanie warunków akustycznych do wymagań artystycznych i ochronę słuchu widzów.

Skala decybelowa i jej zastosowanie w pomiarach dźwięku

Skala decybelowa jest powszechnie stosowaną skalą pomiarową do wyrażania natężenia dźwięku. Skala ta jest logarytmiczna, co oznacza, że każdy kolejny poziom decybeli odpowiada dziesięciokrotnemu wzrostowi natężenia dźwięku.

Skala decybelowa stosowana jest w wielu dziedzinach, w których mierzy się poziom hałasu lub innych rodzajów dźwięków, takich jak muzyka, odgłosy maszyn, itp. Przykładowe zastosowania skali decybelowej to:

 1. Ochrona słuchu: Skala decybelowa jest stosowana do określania poziomu hałasu, który jest szkodliwy dla ludzkiego ucha. Ograniczenie czasu ekspozycji na hałas powyżej określonego poziomu decybeli jest jednym ze sposobów ochrony słuchu.

 2. Monitorowanie przemysłu: Skala decybelowa jest wykorzystywana do monitorowania poziomu hałasu w miejscach pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i minimalizować wpływ hałasu na zdrowie.

 3. Ochrona środowiska: Skala decybelowa jest stosowana w celu oceny wpływu hałasu na środowisko naturalne, w tym na zwierzęta dzikie i ptaki. W przypadku przekroczenia określonego poziomu decybeli podejmuje się działania mające na celu ograniczenie hałasu.

 4. Projektowanie akustyki: Skala decybelowa jest stosowana w projektowaniu akustyki pomieszczeń, takich jak sale koncertowe, teatry, studia nagrań, a także w projektowaniu systemów nagłaśniających, aby uzyskać optymalną jakość dźwięku.

 5. Transport: Skala decybelowa jest wykorzystywana do pomiaru poziomu hałasu generowanego przez różne rodzaje pojazdów, takie jak samoloty, pociągi czy samochody, co ma na celu minimalizowanie wpływu hałasu na mieszkańców obszarów przylegających do dróg i innych środków transportu.

Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące poziom hałasu w miejscach publicznych i pracy

W Polsce przepisy dotyczące hałasu reguluje m.in. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ochronie środowiska. Zgodnie z tą ustawą, maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w nocy na terenach mieszkalnych wynosi 50 decybeli, a w dzień – 55 decybeli. W przypadku miejsc pracy, maksymalny dopuszczalny poziom hałasu wynosi 85 decybeli, przy czym w przypadku przekroczenia tego poziomu pracownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony słuchu.

W Unii Europejskiej poziom hałasu reguluje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania hałasem środowiskowym (2002/49/WE). Dyrektywa ta określa poziomy hałasu, przy których należy przeprowadzać ocenę i zarządzanie hałasem, a także wymaga, aby państwa członkowskie opracowywały mapy hałasu i plany działań w celu zmniejszenia poziomu hałasu w miejscach, gdzie poziomy te są zbyt wysokie.

Międzynarodowymi standardami dotyczącymi hałasu są normy ISO (International Organization for Standardization), w tym ISO 1996-1:2016, która określa metodykę pomiaru poziomu hałasu i jego oceny.

Jakie są skutki narażenia na wysoki poziom hałasu

Narażenie na wysoki poziom hałasu może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia człowieka. Słuch jest jednym z najbardziej wrażliwych narządów na działanie hałasu, ale hałas może również wpływać na inne aspekty zdrowia.

Oto niektóre skutki narażenia na wysoki poziom hałasu:

 1. Uszkodzenie słuchu: Narażenie na dźwięki o wysokim natężeniu może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuch jest w stanie się regenerować, ale zbyt częste lub intensywne narażenie na hałas może prowadzić do trwałego uszkodzenia.

 2. Problemy zdrowotne: Narażenie na wysoki poziom hałasu może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, zmęczenie, problemy z koncentracją, bezsenność i podwyższone ciśnienie krwi.

 3. Stres: Wysoki poziom hałasu może być źródłem stresu, co może prowadzić do innych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, depresja i problemy z układem odpornościowym.

 4. Utrata jakości życia: Hałas może wpłynąć na jakość życia poprzez zakłócanie snu, relaksu i codziennych czynności. Może również wpłynąć na zdolność do pracy, nauki i innych działań.

Dlatego ważne jest, aby unikać narażenia na wysoki poziom hałasu i stosować odpowiednie środki ochrony słuchu, gdy jest to konieczne.

Pomiary i analizy akustyczne