Pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego wykonywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 3746:2011.

Pomiary poziomu mocy akustycznej wykonujemy dwiema metodami: metodą orientacyjną i metodą techniczną w oparciu o normy PN-EN ISO 3746:1999 oraz PN-EN ISO 3744:1999. Wyznaczenie poziomów mocy akustycznej sprowadza się do wykonania pomiarów ciśnienia akustycznego w punktach zlokalizowanych na powierzchni pomiarowej S m2.

Pomiary poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Pomiary i analizy akustyczne