EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu

Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu

Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych odbywa się zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7/Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego związku chemicznego. Pomiary prowadzone są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię. Zakresy pomiarowe oznaczanych związków dostępne są w zakresie akredytacji Laboratorium.

Pomiary środowiska pracy (BHP)