Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO)

Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO)

Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO; TVOC) dla instalacji z procesów technologicznych prowadzone są w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (rozporządzenie z 7 września 2021 r. opublikowane w Dz. U. 2021 poz. 1710).

Pomiary wykonujemy zgodnie z polską normą: PN-EN 12619:2013 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – oznaczanie niskich stężeń masowych całkowitego gazowego węgla organicznego w gazach odlotowych – Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej”

Po pomiarach, przygotowywane są sprawozdania z pomiarów emisji zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (z dnia 15 grudnia 2020 r. opublikowane w Dz. U. 2020 poz. 2405).

Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO)
Pomiary emisji lotnych związków organicznych

Pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO)

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza