EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

Nasza firma udziela wsparcia w zakresie projektowania, dokumentacji i realizacji sieci monitoringu wód podziemnych. Poczynając od projektu robót, pozwolenia wodnoprawnego, poprzez przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej i realizację otworów monitoringowych, nasi pracownicy zadbają o dopilnowanie wszelkich formalności i prawidłową realizację powierzonego nam zadania. Podstawowym celem monitoringu jest informowanie o stanie jakościowym wód podziemnych i zwracanie uwagi na ewentualne niepokojącego jego zmiany. Nasza firma ma możliwość akredytowanego poboru i analiz próbek wód podziemnych, a także pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (dokładny opis w sekcji Badania i pomiary), co pozwala nam na dostarczenie klientom kompleksowego zakresu usług związanych z monitoringiem wód podziemnych.