Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

Nasza firma udziela wsparcia w zakresie projektowania, dokumentacji i realizacji sieci monitoringu wód podziemnych. Poczynając od projektu robót, pozwolenia wodnoprawnego, poprzez przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej i realizację otworów monitoringowych, nasi pracownicy zadbają o dopilnowanie wszelkich formalności i prawidłową realizację powierzonego nam zadania. Podstawowym celem monitoringu jest informowanie o stanie jakościowym wód podziemnych i zwracanie uwagi na ewentualne niepokojącego jego zmiany. Nasza firma ma możliwość akredytowanego poboru i analiz próbek wód podziemnych, a także pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych (dokładny opis w sekcji Badania i pomiary), co pozwala nam na dostarczenie klientom kompleksowego zakresu usług związanych z monitoringiem wód podziemnych.

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych polega na regularnym pomiarze i ocenie stanu i jakości wód podziemnych, aby zapewnić ich trwałość i ochronę. Proces ten może zawierać następujące kroki:

 1. Zdefiniowanie obszaru monitorowania: Określenie obszaru, który będzie objęty monitoringiem, aby uzyskać jak najdokładniejsze dane.

 2. Instalacja punktów pomiarowych: Instalacja specjalnych punktów pomiarowych w wybranych miejscach, aby regularnie pobierać próbki wody i monitorować jej jakość.

 3. Pobieranie próbek: Pobieranie regularnych próbek wody z punktów pomiarowych i ich analiza pod kątem parametrów, takich jak pH, twardość, zawartość soli, zawartość metali ciężkich itp.

 4. Analiza danych: Analiza pobranych próbek i ocena ich jakości w porównaniu z normami i wskaźnikami.

 5. Raportowanie i wdrażanie: Przedstawianie wyników monitoringu w formie raportów i wdrożenie odpowiednich działań, aby zapewnić trwałość i ochronę wód podziemnych.

Monitoring wód podziemnych jest ważny, ponieważ pozwala na ochronę tego cennego zasobu i zapobiega jego degradacji. Woda podziemna jest istotna dla zdrowego środowiska i zaopatrzenia w wodę, a także dla przemysłu i gospodarki.

Monitoring wód podziemnych
Jak jest realizowane monitorowanie wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych jest realizowany za pomocą kilku etapów:

 1. Planowanie: Przed rozpoczęciem monitorowania należy dokładnie zaplanować i przeprowadzić analizę terenu, w którym będzie prowadzone monitorowanie.

 2. Instalacja sond: Sondy hydrologiczne są instalowane w wybranych punktach w celu pomiaru poziomu wód podziemnych.

 3. Pobieranie próbek: Wody podziemne są pobierane za pomocą specjalnych pomp i przesyłane do laboratorium do dalszej analizy.

 4. Analiza próbek: Pobrane próbki wód są analizowane pod kątem różnych parametrów, takich jak pH, twardość, zawartość soli i inne składniki.

 5. Interpretacja danych: Analizowane dane są interpretowane w celu uzyskania informacji na temat jakości i stanu wód podziemnych.

 6. Raportowanie: Wszystkie zebrane dane i informacje są zbierane i opracowywane w postaci raportu, który jest dostarczany klientowi.

Proces monitorowania wód podziemnych jest zazwyczaj powtarzany regularnie, aby zapewnić ciągły monitoring jakości i stanu wód podziemnych. W razie potrzeby wyniki monitorowania mogą być używane do podejmowania odpowiednich działań, takich jak ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem lub dostosowanie użytkowania wód do potrzeb.

Geologia i hydrogeologia w ochronie środowiska