EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Wsparcie podczas kontroli organów ochrony środowiska

Wsparcie podczas kontroli organów ochrony środowiska

Kontrola organów ochrony środowiska zazwyczaj wywołuje niepokój u przedsiębiorcy. Nasi specjaliści brali udział w wielu takich kontrolach i potrafią być fachowym wsparciem w zakresie przepisów ochrony środowiska, a także mediatorem pomiędzy stronami w sytuacjach wymagających rozwiązania. Pomagamy w skompletowaniu dokumentów i informacji niezbędnych do okazania podczas kontroli, a w razie potrzeby podpowiemy gdzie ich szukać. Staramy się wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykazane uchybienia, pomagamy w ich szybkim uregulowaniu. Przygotowujemy również odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, w których przekazywane są informacje o sposobie i terminie wykonanych zaleceń.