Kontrola WIOŚ

Wsparcie podczas kontroli organów ochrony środowiska

Wsparcie podczas kontroli organów ochrony środowiska

Kontrola organów ochrony środowiska zazwyczaj wywołuje niepokój u przedsiębiorcy. Nasi specjaliści brali udział w wielu takich kontrolach i potrafią być fachowym wsparciem w zakresie przepisów ochrony środowiska, a także mediatorem pomiędzy stronami w sytuacjach wymagających rozwiązania. 

Pomagamy w skompletowaniu dokumentów i informacji niezbędnych do okazania podczas kontroli, a w razie potrzeby podpowiemy gdzie ich szukać. 

Staramy się wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykazane uchybienia, pomagamy w ich szybkim uregulowaniu. 

Przygotowujemy również odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, w których przekazywane są informacje o sposobie i terminie wykonanych zaleceń.

Wsparcie podczas kontroli organów ochrony środowiska - Kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ

Oto kilka wskazówek, jakie warto mieć na uwadze przygotowując się do kontroli WIOŚ:

  1. Przygotuj się wcześniej – warto przeprowadzić wewnętrzną kontrolę przed przyjściem inspektora, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Sprawdź, czy firma przestrzega wszelkich przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz czy dokumentacja jest w porządku.

  2. Powołaj zespół ds. kontroli – warto wyznaczyć odpowiedzialne osoby, które będą odpowiedzialne za przygotowanie dokumentów i udzielanie odpowiedzi na pytania inspektora.

  3. Współpracuj z inspektorem – warto podkreślić, że inspektor jest przyjacielem ochrony środowiska, a jego celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów. Dlatego warto współpracować z nim i udzielać odpowiedzi na pytania.

  4. Zwróć uwagę na dokumentację – ważne, aby dokumentacja była kompletna i uporządkowana. Jeśli czegoś brakuje lub jest niejasne, warto to wyjaśnić przed przyjściem inspektora.

  5. Bądź przygotowany na kary – warto pamiętać, że naruszenie przepisów z zakresu ochrony środowiska może skutkować sankcjami finansowymi. Dlatego warto być przygotowanym na taką sytuację i mieć plan działania w przypadku ewentualnej kary.

W przypadku wątpliwości lub pytań, pamiętaj że zawsze możesz skorzystać z porady naszych specjalistów lub kancelarii prawnej, która pomoże w przygotowaniu dokumentacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania inspektora.