Analizy laboratoryjne próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Analizy laboratoryjne próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Jako podwykonawca w dziedzinie analiz substancji chemicznych, oferujemy badania w próbkach dostarczonych przez inne laboratoria badawcze.

Badania realizowane są w ramach naszego zakresu akredytacji AB 869 zarówno dla próbek powietrza pobieranych na stanowiskach pacy oraz pobieranych przy pomiarach emisji do środowiska.

W przypadku trudności, służymy wsparciem merytorycznym.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Analizy laboratoryjne próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Analizy laboratoryjne próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali