Określenie wymogów dotyczących miejsc magazynowania odpadów

Określenie wymogów dotyczących miejsc magazynowania odpadów

Zajmujemy się weryfikacją miejsc magazynowania odpadów zarówno tych już istniejących, jak i planowanych. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Przeprowadzamy wizje lokalne w miejscach magazynowania odpadów, weryfikujemy je i określamy wymogi, jakie dane miejsce magazynowania odpadów powinno spełniać, tak by było zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Możemy przygotować raport podsumowujący z wizji lokalnej, w którym wyszczególnione zostaną wszystkie przepisy dotyczące miejsca magazynowania odpadów.

W przypadku trudnych zagadnień i problemów z magazynowaniem odpadów jesteśmy w stałym kontakcie z organami ochrony środowiska i możemy pomóc w znalezieniu bezpiecznych rozwiązań, tak by miejsce magazynowania odpadów spełniało wszystkie założenia.

Przypominamy, że integralną częścią obowiązków, jakim podlegają miejsca magazynowania odpadów, są też przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które firma musi określić i ustalić z wykwalifikowanym specjalistą w tym zakresie.

Zajmujemy się również sprzedażą etykiet dla odpadów niebezpiecznych. Obowiązek etykietowania opakowań o pojemności powyżej 5 litrów, w których są magazynowane odpady niebezpieczne, wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Etykiety, przez nas sprzedawane, są samoprzylepne i zgodne ze wzorem z rozporządzenia.

Określenie wymogów dotyczących miejsc magazynowania odpadów