Określanie klasy agronomicznej gleby

Określanie klasy agronomicznej gleby

Nasze laboratorium zajmuje się określaniem klasy agronomicznej gleby w oparciu o jej skład granulometryczny. Takie dane pozwalają na prawidłowe określanie dawek nawozowych dla uprawianych roślin, a w związku z tym optymalne wykorzystanie dostępnego areału ziemi rolnej.

Określanie klasy agronomicznej gleby

Określanie klasy agronomicznej gleby