Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Co roku, do dnia 15 marca, podmiot wpisany do rejestru, który w poprzednim roku kalendarzowym gospodarował odpadami, jest zobowiązany przedłożyć, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach. W sprawozdaniu przekazuje się informacje dotyczące:

 • identyfikacji podmiotu sporządzającego sprawozdanie oraz zakresu przekazywanych danych;
 • masy odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju;
 • instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • składowisk odpadów;
 • obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • komunalnych osadów ściekowych;
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • baterii i akumulatorów;
 • wytworzonych odpadów;
 • zebranych odpadów;
 • odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu.

 

Nasi specjaliści z należytą dokładnością oraz rzetelnością, przygotują dla Państwa firmy sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami