Pomiary gradacji ciśnień pomiędzy pomieszczeniami

Pomiary gradacji ciśnień pomiędzy pomieszczeniami

Pomiary gradacji ciśnień pomiędzy pomieszczeniami o różnych klasach czystości.

Gradacja ciśnień pozwala na kontrolowany ruch powietrza w kierunku od pomieszczeń o niższej klasie czystości do pomieszczeń o klasie wyższej.

Pomiary wykonywane podczas walidacji pomieszczeń nowych jak również w procesie rutynowej rewalidacji.

Pomiary gradacji ciśnień pomiędzy pomieszczeniami

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych