Pomiary czasów regeneracji pomieszczeń kontrolowanych (recovery test)

Pomiary czasów regeneracji pomieszczeń kontrolowanych (recovery test)

Pomiar czasu regeneracji wykonywany jest w celu potwierdzenia zdolności systemu wentylacji do powrotu pomieszczenia do początkowego poziomu czystości lub poziomu wymaganego przez daną klasę czystości w określonym czasie. Pomiar zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-3:2019 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.

Pomiary czasów regeneracji pomieszczeń kontrolowanych (recovery test)

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych