Pomiary hałasu przemysłowego

Pomiary hałasu przemysłowego

Pomiary według metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Poz. 1710) ze zmianami.
Zakres pomiarowy 22 dB – 130 dB.

Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku: Svan 912, Svan 945, SVAN 955 x 2, DSA-50 x 2;
  • stacje meteo: Vantage Pro2 oraz WMR 200;
  • odbiornik GPS: SOKKIA;
  • oprogramowanie Sound Plan 8.2 – 2 szt..
Pomiary hałasu przemysłowego - badania akustyczne - pomiary głośności

Pomiary i analizy akustyczne