Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu glebowym

Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu glebowym

Pomiary stężeń powietrza glebowego wykonywane są w oparciu o normę PN-ISO 10381-7:2010 „Jakość gleby. Pobieranie próbek. Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów”.

Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu glebowym
Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu glebowym

Pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu glebowym

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza