Rejestr wymogów prawnych

Rejestr wymogów prawnych

Nasi specjaliści śledzą ciągłe zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska i aktualizują informacje dotyczące nowo opublikowanych aktów prawnych.

Zajmujemy się przygotowaniem rejestrów wymogów prawnych z określeniem, które akty prawne (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia) stanowią podstawę do funkcjonowania firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. W rejestrze zawarte są informację dotyczące nazwy aktu prawnego oraz numer aktualnego dziennika ustaw. Opisany jest również podstawowy zakres danego aktu prawego.

Rejestr wymogów prawnych jest okresowo zmieniany, tak by zawierał aktualnie obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony środowiska.

Rejestr wymogów prawnych