Raporty z obliczeń śladu węglowego

Raporty z obliczeń śladu węglowego

Ślad węglowy jest pojęciem, które interesuje coraz więcej firm. Obejmuje ono emisję gazów cieplarnianych takich dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i innych gazów cieplarnianych (GHG), a sam ślad węglowy wyrażany jest w tonach ekwiwalentu CO2. Kontrahenci coraz częściej kontaktują się z przedsiębiorstwami w celu uzyskania informacji dotyczących śladu węglowego organizacji lub produktu. Nasi specjaliści zajmą się przygotowaniem kompleksowego raportu zawierającego obliczenia śladu węglowego dla organizacji lub produktu. W przygotowanym raporcie wyszczególniony zostanie profil działalności firmy lub opis produktu, wybrane przez firmę zakresy obliczeniowe oraz informacje dotyczące możliwości rekompensaty pozostawionego przez firmę śladu węglowego.

raport z sladu weglowego

Usługi z zakresu obliczania śladu węglowego