Pomiary czasu pogłosu

Pomiary czasu pogłosu

Pomiary czasu pogłosu polegają na wyznaczaniu chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania.

Czas pogłosu jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń, a na jego podstawie określić można m. in. chłonność akustyczną pomieszczenia.

Informacja nt. chłonności akustycznej pomieszczenia A dB jest parametrem umożliwiającym oszacowanie emisji hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń. Częstą zdarza się sytuacja, w której np. podczas pomiarów odbiorowych maszyny lub urządzenia, deklarowana przez producenta/dostawcę wartość poziomu hałasu jest niższa, niż wynika to z pomiarów In-situ.

Znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia pozwala na uwzględnienie poprawki K2 związanej z dźwiękiem odbitym od ścian pomieszczenia, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja parametrów akustycznych urządzenia.

Czas pogłosu jest to czas, po którym energia pola akustycznego w pomieszczeniu zmaleje ze stanu ustalonego – po wyłączeniu źródła dźwięku – o 60 dB (TR60).

Pomiary czasu pogłosu

Pomiary i analizy akustyczne