Pobieranie próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Pobieranie próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Pobieranie próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali zgodnie z aktualnymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (z dnia 7 września 2021 r. opublikowane w Dz. U. 2021 poz. 1710).

Pobór jest realizowany zgodnie z normami:

  • PN-EN 13649:2005 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego indywidualnych gazowych związków organicznych . Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego i desorpcji rozpuszczalnikiem”;
  • PN-Z-04008-4:1999 „Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek gazów (emisja) o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metoda chromatografii gazowej”;
  • PN-EN 1911:2011 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – oznaczenie stężenia masowego chlorków gazowych wyrażonych jako HCl – Standardowa metoda odniesienia” (chlorowodór);
  • ISO 15713:2006 „Pobieranie próbek i oznaczanie gazowej zawartości związków fluoru” (fluorowodór);
  • PN-EN 14385:2005 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczenie ogólnej emisji As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl i V”;
  • PN-EN 13211+AC:2006 „Emisja ze źródeł stacjonarnych – Manualna metoda oznaczenia stężenia rtęci ogólnej”;
  • PN-EN ISO 21877:2019 „Emisja ze źródeł stacjonarnych. Oznaczenie stężenia masowego amoniaku. Metoda manualna (amoniak).
Pobieranie próbek gazów do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych oraz metali

Pobieranie próbek i badania terenowe