Pobieranie próbek powietrza glebowego

Pobieranie próbek powietrza glebowego

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości powietrza glebowego.

Pobieranie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi normami. Realizowane przez nas akredytowane pobieranie zapewniają reprezentatywność próbek powietrza glebowego, planów pobierania oraz kompletnych raportów z wszystkich wykonanych etapów prac. Wykonujemy pomiary In situ, oraz pobieramy próbki powietrza glebowego na worki tedlarowe.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF]. 

Pobieranie próbek powietrza glebowego

Pobieranie próbek i badania terenowe