Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Projekt adaptacji akustycznych maszyn, urządzeń, stanowisk pracy.

Dobór technologii, materiałów wraz z rysunkami koncepcyjnymi i oszacowaniem spodziewanych efektów.

Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Analizy akustyczne