EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pobieranie próbek gleby / gruntu

Pobieranie próbek gleby / gruntu

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości gleb oraz gruntów[D7] na potrzeby spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • Określenia sposobu i stopnia zanieczyszczenia gruntu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 1 września 2016 r. (Dz.U. 2016 r, poz. 1395 [PDF])
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257 [PDF]) wraz ze zmianami (Dz.U. 2022 poz. 89 [PDF]).


Pobieranie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi normami oraz wytycznymi powyższych rozporządzeń, a badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi.

Realizowane przez nas akredytowane pobieranie zapewniają reprezentatywność próbek gruntów łącznie z wykonaniem wizji lokalnych, planów pobierania oraz kompletnych raportów z wszystkich wykonanych etapów prac.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek i badania terenowe