Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu

Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu

Każde zapytanie w tym zakresie rozpoczynamy od wyznaczenia punktów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi normami:

  • PN-Z-04030-7:1994 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metoda grawimetryczną”;
  • PN-EN 15259:2011 „Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. Wymagania dotyczące odcinków pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru”

 

Następnie doradzamy w zakresie wyboru i odpowiedniego dopasowania oraz przedstawiamy ofertę na sprzedaż króćców pomiarowych.

Sprzedaż króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich montażu 2

Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza