Wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na budowę

Wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na budowę

Pomagamy naszym klientom skutecznie uzyskać prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Nasze wsparcie polega przede wszystkim na weryfikacji lokalnych uwarunkowań środowiskowych, które mogą mieć negatywny wpływ na decyzję urzędu, czy też weryfikacji zgodności rozwiązań projektowych z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi, na przykład decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Nasze działania prowadzimy w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na budowę