Pomiary poziomu hałasu na stanowisku pracy

Pomiary poziomu hałasu na stanowisku pracy

Wykonujemy badania środowiska pracy w zakresie poziomu hałasu słyszalnego w charakterystyce równoważnej poziomu dźwięku LAeq, maksymalnego poziomu dźwięku LAmax, szczytowego poziomu dźwięku LCpeak.

Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 oraz strategię 3 – punkt 11. Wykonujemy również analizę widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu.

Pomiary poziomu hałasu na stanowisku pracy - Badania czynników szkodliwych środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy (BHP)