Wsparcie w procesie uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Wsparcie w procesie uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Pomagamy naszym klientom skutecznie uzyskać prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nasze wsparcie polega przede wszystkim na poprawnym wypełnieniu wniosku oraz weryfikacji lokalnych uwarunkowań środowiskowych, które mogą mieć negatywny wpływ na decyzję urzędu. Nasze działania prowadzimy w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz pozostałe adekwatne akty prawne.

Wsparcie w procesie uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu