EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Doradztwo środowiskowe - konsulting środowiskowy

Usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska

Doradztwo środowiskowe - konsulting środowiskowy

Doradztwo środowiskowe to usługa oferowana przez naszą firmę w dziedzinie ochrony środowiska. Doradzamy przedsiębiorstwom, organizacjom i pozostałym naszym klientom w kwestiach dotyczących ochrony i zarządzania środowiskiem.

Nasi specjaliści z dziedziny doradztwa środowiskowego pomagają klientom w spełnianiu wymagań prawnych i regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Doradcy środowiskowi pomagają również w opracowywaniu strategii i planów działania w zakresie ochrony środowiska oraz w identyfikowaniu i minimalizowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska.

Usługi naszych doradców środowiskowych są szeroko stosowane w różnych branżach, w tym w przemyśle, rolnictwie, budownictwie, transportu i energetyce. Ich praca ma na celu poprawę jakości życia, ochronę ekosystemów i zrównoważony rozwój, co jest ważnym priorytetem dla wielu organizacji i społeczności.

W Polsce doradztwo środowiskowe regulowane jest przez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o doradztwie środowiskowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1188).