Doradztwo środowiskowe - konsulting środowiskowy

Usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska

Doradztwo środowiskowe - konsulting środowiskowy

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska, w tym kompleksowe doradztwo środowiskowe i konsulting. Nasi doświadczeni konsultanci środowiskowi wspierają klientów w spełnianiu wymagań prawnych i regulacyjnych w różnych obszarach, takich jak gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, emisje zanieczyszczeń do atmosfery, emisja hałasu i wiele innych.

Nasze usługi nie ograniczają się tylko do doradztwa – wykonujemy również obliczenia śladu węglowego i wodnego organizacji, przygotowujemy wymagane przez prawo ochrony środowiska dokumentacje, takie jak karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operaty wodnoprawne, operaty emisyjne, czy też wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, a także przeprowadzamy szczegółowe audyty środowiskowe istniejących zakładów.

Dzięki naszemu wsparciu, klienci mogą identyfikować najbardziej perspektywiczne kierunki redukcji swojego wpływu na środowisko, a także bezproblemowo rozwijać swój biznes i skutecznie realizować inwestycje. Ponadto, mogą zawsze liczyć na naszą pomoc w rozpoznaniu i minimalizowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska, wynikających z ich działalności.