Plany nasadzeń kompensacyjnych

Plany nasadzeń kompensacyjnych

Nasza firma przygotowuje projekty planów: a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane. Dokumenty są wykonywane w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz zawierają informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania. Przygotowany dokument uwzględnia także wytyczne odnośnie dalszej pielęgnacji zasadzonych roślin – jej częstotliwości i okresu, w którym musi być prowadzona.

Plany nasadzeń kompensacyjnych