Szkolenia dla pracowników

Szkolenia dla pracowników

Przeprowadzamy szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska. Najczęstszym tematem szkoleń są odpady oraz prawidłowe gospodarowanie nimi w obrębie przedsiębiorstwa. Szkolenie może odbyć się w formie online (przygotowujemy prezentację dostosowaną do potrzeb firmy oraz omawiamy ją na spotkaniu) lub w formie stacjonarnego, grupowego/indywidualnego szkolenia w zakładzie. Pomagamy także we wdrożeniu się nowego pracownika w sprawy związane z ochroną środowiska dotyczące danej firmy.

Szkolenia dla pracowników 2