EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Pobieranie próbek odpadów i osadów

Pobieranie próbek odpadów i osadów

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania oraz badań odpadów i osadów[D8], na potrzeby weryfikacji spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • możliwości składowania na składowiskach odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277 [PDF])
  • możliwości mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012, poz. 1052 [PDF])
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257 [PDF]) wraz ze zmianami (Dz.U. 2022 poz. 89 [PDF]).

 

Oferujemy akredytowane pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności, komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów oraz przygotowanie karty charakterystyki w przypadku spełnienia wymagań przepisów prawa.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek i badania terenowe