Pomiary i analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

 

W ramach świadczonych przez naszą firmę usług, oferujemy Państwu wykonanie analiz akustycznych zakładów przemysłowych, z który wnioski pozwolą na świadome i skuteczne zarządzanie hałasem w firmie. W ramach analiz, wykonujemy bardzo dokładne komputerowe modele akustyczne zakładów, oparte na wynikach pomiarów przeprowadzanych w terenie. Modelowanie opieramy przede wszystkim na wynikach przeprowadzonych pomiarów hałasu od poszczególnych źródeł, danych na temat geometrii obiektów znajdujących się na obiektach, czasu pracy, pokrycia terenu, czy też lokalizacji wewnętrznych dróg ruchu pojazdów.

Analizy i pomiary akustyczne zakładów przemysłowych z Ekolab 

Modele akustyczne zakładów przemysłowych uwzględniające wszystkie zinwentaryzowane źródła hałasu, pozwalają na efektywne opracowywanie metod jego ograniczenia. Dzięki wykonywanym przez nas analizom, możliwe jest opracowanie harmonogramów działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu z terenu zakładów przemysłowych. Analiza akustyczna pozwala także na dobranie optymalnych środków zmniejszających emisję hałasu z konkretnych urządzeń lub obszarów, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie nakładów finansowych przy osiągnięciu zamierzonego celu. Każdorazowo, taka analiza obejmuje: identyfikację miejsc emisji hałasu oraz konkretnych emitorów hałasu, określenie wpływu emisji poszczególnych źródeł hałasu na hałas wypadkowy (całkowity), oszacowanie wymaganych wartości skuteczności wyciszeń.
Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Pomiary i analizy akustyczne zakładów przemysłowych są skutecznym narzędziem do zarządzania hałasem emitowanym przez te obiekty. Dokładna inwentaryzacja oraz identyfikacja dróg propagacji hałasu oraz ocena istotności danego źródła w hałasie wypadkowym, pozwalają na optymalny dobór środków ochrony, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnego stosunku nakładów finansowych do zamierzonego efektu.

Pomiary i analizy akustyczne