EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Kompleksowa strategia ograniczenia emisji hałasu z terenu zakładu wymaga szczegółowej wiedzy na temat źródeł jego emisji.

Aby możliwe było opracowanie sposobów ograniczenia emisji hałasu wykonujemy tzw. analizy akustyczne. W wyniku analizy klient otrzymuje pełną informację na temat lokalizacji źródeł emisji hałasu wraz z dokumentacją fotograficzną, wielkości emisji, wpływie konkretnego źródła na sumaryczny poziom hałasu w konkretnym punkcie w terenie.

Uzyskane informacje pozwalają na wytypowanie konkretnych źródeł hałasu i oszacowanie wymaganego stopnia wygłuszenia.

Analizy akustyczne zakładów przemysłowych i inwentaryzacje źródeł emisji hałasu

Pomiary i analizy akustyczne