Analizy laboratoryjne paliw alternatywnych

Analizy laboratoryjne paliw alternatywnych

Nasze laboratorium prowadzi badania paliw stałych (paliwa alternatywne 191210, SRF) sukcesywnie poszerzając swój zakres akredytacji w tym zakresie.

Nasza Pracownia jest w stanie wykonywać badania między innymi w zakresie:

  • oznaczania ciepła spalania metodą kalorymetryczną oraz wartości opałowej z obliczeń;
  • oznaczania zawartości węgla, wodoru i siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR;
  • oznaczania zawartości wilgoci całkowitej oraz analitycznej i zawartości popiołu;
  • oznaczania zawartości Chloru;
  • oznaczania zawartości metali (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn – w zakresie akredytacji, a pozostałe poza zakresem akredytacji).


Oferujemy również akredytowane pobieranie próbek paliw alternatywnych [C8] z zapewnieniem ich reprezentatywności.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Analizy laboratoryjne paliw alternatywnych

Analizy laboratoryjne paliw alternatywnych