EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzacje dendrologiczne

Ekolab Sp. z o. o. zajmuje się inwentaryzacją drzew i krzewów występujących na wskazanym terenie wraz z opisem ich stanu, składu gatunkowego, rozmiarów, weryfikacją, czy wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie, a także przedstawienia lokalizacji na mapie z wykorzystaniem współrzędnych GPS. W przypadku, jeżeli drzewa lub krzewy wymagają zezwolenia na wycinkę, jesteśmy w stanie także określić administracyjny koszt ich usunięcia oraz przygotować odpowiednie wnioski. Wykonane inwentaryzacje stanowią podstawę do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i najważniejszy załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Realizujemy zlecenia obejmujące pojedyncze drzewa lub krzewy, a także duże inwestycje, które wymagają usunięcia tysięcy drzew. Przeprowadzamy inwestora także przez proces uzgodnienia kompensacji przyrodniczych i nasadzeń zastępczych wymaganych w takiej sytuacji. Dzięki współpracy z naukowcami przyrodnikami, możemy zaproponować rozwiązania, które będą w odpowiedni sposób godzić interesy inwestora z koniecznością zachowania odpowiedniej dbałości o faunę i florę występującą na danym terenie.