Inwentaryzacje dendrologiczne - inwentaryzacje drzew i krzewów

Inwentaryzacje dendrologiczne

Ekolab Sp. z o. o. zajmuje się inwentaryzacją drzew i krzewów występujących na wskazanym terenie wraz z opisem ich stanu, składu gatunkowego, rozmiarów, weryfikacją, czy wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie, a także przedstawienia lokalizacji na mapie z wykorzystaniem współrzędnych GPS.

W przypadku, jeżeli drzewa lub krzewy wymagają zezwolenia na wycinkę, jesteśmy w stanie także określić administracyjny koszt ich usunięcia oraz przygotować odpowiednie wnioski. Wykonane inwentaryzacje stanowią podstawę do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i najważniejszy załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Realizujemy zlecenia obejmujące pojedyncze drzewa lub krzewy, a także duże inwestycje, które wymagają usunięcia tysięcy drzew. Przeprowadzamy inwestora także przez proces uzgodnienia kompensacji przyrodniczych i nasadzeń zastępczych wymaganych w takiej sytuacji.

Dzięki współpracy z naukowcami przyrodnikami, możemy zaproponować rozwiązania, które będą w odpowiedni sposób godzić interesy inwestora z koniecznością zachowania odpowiedniej dbałości o faunę i florę występującą na danym terenie.

Inwentaryzacje dendrologiczne - Inwentaryzacje drzew i krzewów

Inwentaryzacje drzew i krzewów

Inwentaryzacja drzew i krzewów to proces oceny i zapisania informacji o wszystkich drzewach i krzewach na danym terenie. Inwentaryzacja ta może być przeprowadzana zarówno dla celów prywatnych, jak i w celach publicznych, na przykład w celu monitorowania stanu zdrowia drzew w parku miejskim.

Proces inwentaryzacji drzew i krzewów zwykle obejmuje:

  1. Zidentyfikowanie każdego drzewa i krzewu na danym obszarze.

  2. Określenie gatunku drzewa lub krzewu oraz jego wieku i wielkości.

  3. Określenie stanu zdrowia drzewa lub krzewu, w tym obecności chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych.

  4. Określenie warunków wzrostu drzewa lub krzewu, takich jak dostępność światła, gleby i wody.

  5. Przygotowanie mapy z zaznaczeniem położenia każdego drzewa lub krzewu.

  6. Ocena ryzyka związanego z drzewami i krzewami, takiego jak potencjalne zagrożenie dla ludzi i mienia w przypadku zniszczenia.

Inwentaryzacja drzew i krzewów może być wykonywana przez specjalistów, takich jak arborystów, dendrologów lub inżynierów leśnych, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny stanu drzew i krzewów oraz w sporządzaniu raportów inwentaryzacyjnych.