EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Analizy konkluzji BAT

Analizy konkluzji BAT

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego, ustalając m.in. dopuszczalne poziomy emisji.

Konkluzje są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i odnoszą się do poszczególnych gałęzi przemysłu. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego jest zobligowany, zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska, do dokonania analizy warunków pozwolenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z niezgodnością z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik, organ powinien przekazać prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto organ powinien wezwać prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku, mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Dotychczas opublikowano konkluzje BAT dla następujących gałęzi przemysłu:

 • Obróbka powierzchniowa z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi – data publikacji 09.12.2020 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 9 czerwca 2021 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 9 grudnia 2024 r.
 • Przemysł spożywczy, produkcja napojów i mleczarski – data publikacji 04.12.2019 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 4 czerwca 2020 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 grudnia 2023 r.
 • – Spalanie odpadów – data publikacji 03.12.2019 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 3 czerwca 2020 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 3 grudnia 2023 r.
 • Przetwarzanie odpadów – data publikacji 17.08.2018 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 17 lutego 2019 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2022 r.
 • Wielkotonażowa produkcja organicznych substancji chemicznych (LVOC) – data publikacji 07.12.2017 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 7 czerwca 2018 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 7 grudnia 2021 r.
 • Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 17 lutego 2018 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2021 r.
 • Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP) – data publikacji 21.02.2017 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 21 sierpnia 2017 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 21 lutego 2021 r.
 • Przemysł metali nieżelaznych (NFM) – data publikacji 30.06.2016 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 30 grudnia 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 30 czerwca 2020 r.
 • Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW) – data publikacji 09.06.2016 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 9 grudnia 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 9 czerwca 2020 r.

Uwaga I: terminy dotyczą wyłącznie niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, dla których główne źródło ścieków pochodzi z przemysłu chemicznego.

Uwaga II: poniżej w sekcji Pliki do pobrania zamieszczono sprostowanie KE do decyzji wykonawczej, ustanawiającej Konkluzje BAT dla CWW

 • Przemysł produkcji płyt drewnopochodnych (WBP) – data publikacji 24.11.2015 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 24 maja 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 24 listopada 2019 r.
 • Przemysł rafineryjny (REF) – data publikacji 28.10.2014 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 28 kwietnia 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 28 października 2018 r.

Uwaga: polskie tłumaczenie zawiera błędy językowe, jest w trakcie korekty

 • Przemysł papierniczy (PP) – data publikacji 30.09.2014 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 30 marca 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 30 września 2018 r.
 • – Przemysł chloro-alkaliczny (CAK) – data publikacji 11.12.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM) – data publikacji 09.04.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł garbarski (TAN) – data publikacji 16.02.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł szklarski (GLS) – data publikacji 08.03.2012 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł hutniczy (IS) – data publikacji 08.03.2012 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

Wykonujemy analizy konkluzji BAT na etapie opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub jako osobne dokumenty. Pomożemy Państwu zinterpretować, nie zawsze oczywiste zapisy oraz przedstawimy zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w decyzji lub w instalacji.

Analizy konkluzji BAT 2