Dobory izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, okien itp.

Dobory izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, okien itp.

Analizy akustyczne budynków mieszkalnych pod kątem doboru izolacyjności akustycznej ścian, stropów oraz stolarki okiennej wg PN-EN 12354-1, PN-EN 12354-2, PN-B-02151-3.

Dobory izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, okien itp.

Pomiary i analizy akustyczne