Analizy laboratoryjne próbek ścieków

Analizy laboratoryjne próbek ścieków

Analizy akustyczne budynków mieszkalnych pod kątem doboru izolacyjności akustycznej ścian, stropów oraz stolarki okiennej wg PN-EN 12354-1, PN-EN 12354-2, PN-B-02151-3.

Pomiary i analizy akustyczne