Pomiary poziomu dźwięku w budynkach oraz pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Pomiary poziomu dźwięku w budynkach oraz pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Wykonujemy pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych zgodnie z normami PN-EN ISO 140-4:2000 oraz PN-EN ISO 140-7:2000.

W wyniku pomiarów określane są jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród:

  • dla izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych wskaźnikami tymi są R’w dB RA1 oraz RA2;
  • dla izolacyjności od dźwięków uderzeniowych L’n dB.
Pomiary poziomu dźwięku w budynkach oraz pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Pomiary i analizy akustyczne