Pomiary stężenia cząstek stałych w pomieszczeniach wraz z mapowaniem

Pomiary stężenia cząstek stałych w pomieszczeniach wraz z mapowaniem

Pomiary wykonywane w celu potwierdzenia klasy czystości powietrza w środowiskach kontrolowanych.

PN-EN ISO 14644-1:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane – Część 1 Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek.

Pomiary mogą być wykonywane w „spoczynku” oraz podczas działania. Dodatkowo wykonana może być mapa rozkładu cząstek w pomieszczeniu w zależności od frakcji.

Pomiary stężenia cząstek stałych w pomieszczeniach wraz z mapowaniem

Badania kwalifikacyjne w pomieszczeniach czystych, pomiary gazów sprężonych