Pomiary i analizy akustyczne dróg linii kolejowych i tramwajowych

 

Intensywny wzrost liczby pojazdów poruszających się drogami publicznymi wpływa na zwiększenie poziomu hałasu, między innymi na terenach zamieszkanych, chronionych akustycznie. Aby móc w sposób świadomy i efektywny ograniczać jego niekorzystny wpływ na środowisko i ludzi, należy dysponować wiedzą na temat jego wielkości, dróg propagacji czy też zmienności w czasie. Wiedzy takiej dostarczają pomiary oraz analizy wykonywane z wykorzystaniem zaawansowanych programów komputerowych. Analiza akustyczna i pomiary hałasu są również ważne przy planowaniu urbanistycznym, szczególnie przy projektowaniu nowych dróg, linii kolejowych, czy też linii tramwajowych.

Analizy akustyczne dróg, linii kolejowych i tramwajowych

Nasza firma, dysponując wieloletnim doświadczeniem w branży, wykonuje pomiary okresowe hałasu emitowanego przez ruch pojazdów na drogach, liniach kolejowych oraz liniach tramwajowych. W swojej ofercie posiadamy także usługi związane z analizami porealizacyjnymi, identyfikacją terenów chronionych akustycznie, wyznaczaniem punktów pomiarowych, wykonywaniem pomiarów akustycznych oraz analizą danych. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących naszej oferty, zapraszamy do kontaktu.
Analizy akustyczne dróg linii kolejowych i tramwajowych

Pomiary i analizy akustyczne