EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Monitoring przyrodniczy na etapie budowy i eksploatacji obiektów

Monitoring przyrodniczy na etapie budowy i eksploatacji obiektów

Ekolab Sp. z o. o., dzięki współpracy z naukowcami z dziedziny geobotaniki, terologii, herpetologii, ornitologii, czy też chiropterologii, może skutecznie prowadzić monitoring przyrodniczy na etapie budowy i eksploatacji obiektów, którego obowiązek wynika na przykład z treści uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.