Koncepcje ograniczenia emisji hałasu do środowiska


Hałas jest jednym z oddziaływań na środowisko, które jako takie podlega regulacjom prawnym, dzięki którym możliwe jest jego kontrolowanie i zarządzenie nim w sposób świadomy. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego oraz zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Wartości dopuszczalne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Nasza firma wykonuje akredytowane, kontrolne pomiary hałasu, również metodą obliczeniową wymaganą w trudnych sytuacjach pomiarowych. Wykonujemy też analizy akustyczne, programy ograniczenia emisji hałasu, czy też projekty adaptacji akustycznych pozwalające na utrzymanie lub zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego.

Opracowywanie koncepcji ograniczania emisji hałasu do środowiska

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksowe podejście do tematu ograniczenia emisji hałasu rozpoczynając od pomiarów, aż do przedstawienia konkretnych wytycznych związanych z adaptacjami akustycznymi, pozwalającymi na zmniejszanie poziomu hałasu zgodnie z oczekiwaniami klienta i wymogami przepisów prawnych.
Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Pomiary i analizy akustyczne