EKOLAB - Akredytowane laboratorium badawcze

Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Projekty adaptacji akustycznych maszyn, urządzeń, stanowisk pracy. Dobór technologii, materiałów wraz z rysunkami koncepcyjnymi i oszacowaniem spodziewanych efektów.

Opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska

Pomiary i analizy akustyczne