Projekty akustyczne ekranów akustycznych

Projekty akustyczne ekranów akustycznych

Optymalizacja geometrii ekranów akustycznych przy drogach, liniach kolejowych, liniach tramwajowych. Analizy mogą być uzupełnione o przeprowadzenie akredytowanych pomiarów hałasu komunikacyjnego.

Projekty akustyczne ekranów akustycznych

Analizy akustyczne